Nazovite nas
+385 99 2858 070
Posjetite nas
II. Jazbinski odvojak 10, 10000 Zagreb
Pošaljite nam e-mail
info@pps.hr
Radno vrijeme
08.00 - 16.00h
Nazovite nas
+385 99 2858 070

Pošaljite nam e-mail
info@pps.hr
Savjetovanje - porez na dohodak
Obračuni dohotka od nesamostalnog rada (plaće)
Nudimo usluge savjetovanja u vezi s obračunavanjem i plaćanjem poreza na dohodak od nesamostalnog rada odnosno poreza na dohodak za plaću i mirovinu. Navedeno uključuje pomoć u svezi s obračunom poreza, te rješavanje pitanja u vezi s utvrđivanjem plaće u naravi. Možemo vam pomoći u određivanju na koji je način porezno najpovoljnije osigurati zaposlenicima korištenje vozila i drugih prometnih sredstava, korištenje zgrada i stambenih objekata, te pitanje dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica. 
 
Rezidentima (građanima) zaposlenima kod poslodavaca sa sjedištem u inozemstvu nudimo pomoć u svezi obračuna poreza od plaće i predaje poreznih izvješća. Nerezidentima (strancima) izaslanim radnicima isto tako nudimo rješavanje pitanja obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada. Ukoliko imate pitanja kontaktirajte nas. 


Obračuni dohotka od imovine
Nudimo usluge stručne pomoći u svezi s obračunom dohotka od otuđenja nekretnina i imovinskih prava. Navedeno uključuje rješavanje pitanja oporezivanja dohotka kod otuđenja nekretnina, odnosno rješavanje pitanja oporezivanja u slučaju otuđenja tri ili više nekretnina iste vrste ili imovinskih prava unutar roka od tri odnosno pet godina i rješavanje drugih pitanja u vezi s obračunom poreza na dohodak od imovine.
 
Savjetodavno pomažemo utvrditi jeste li porezni obveznik obzirom na način stjecanja i otuđenja nekretnina kao i to što se smatra dohotkom u vašem slučaju odnosno koju dokumentaciju treba pripremiti u vezi dokazivanja ulaganja i umanjenja porezne osnovice te pitanja procjene porezne osnovice. Također i rješavanje pitanja kada je nastala porezna obveza te gdje ju treba prijaviti i ostala pitanja u vezi toga. 

 
Obračuni dohotka od kapitala
Dohotkom od kapitala smatraju se primici po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja i udjeli u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, a koji su ostvareni u poreznom razdoblju. 
 
Nudimo porezno savjetovanje u vezi s obračunom i plaćanjem poreza na dohodak od kapitala, oporezivanja udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu, oporezivanjem izuzimanja i skrivenih isplata dobiti te plaćanje poreza kod opcijskih kupnji dionica i realizacije prava iz opcija. 
 
To uključuje odgovore na pitanja kada nastaje porezna obveza, o kojoj je vrsti dohotka od kapitala riječ, kako obračunati predujam poreza na dohodak, pitanja isplata u slučajevima radničkog dioničarstva.

Obračuni drugog dohotka (ugovori o djelu)
Nudimo usluge savjetovanja u vezi s obračunom poreza kod isplata drugog dohotka. Drugim dohotkom se smatra svaki primitak koji se ne smatra primitkom od plaće, samostalne djelatnosti, imovine, osiguranja i kapitala. 
 
Primici od drugog dohotka jesu primici ostvareni po ugovorima o djelu, autorskim honorarima i slično. Primitke od drugog dohotka ostvaruju članovi skupštine, nadzornog odbora, upravnih odbora, upravnih vijeća, primici sportaša, trgovačkih putnika, učenika, studenata iznad propisanih iznosa. U svezi s obračunom poreza mogu se pojaviti i pitanja u vezi ostvarivanja drugog dohotka u naravi.  
 
Pomoći ćemo vam u rješavanju pitanja utvrđivanja poreza odnosno je li u određenom slučaju riječ o drugom dohotku, kako izvršiti obračun poreza za ugovor o djelu, kako za autorski honorar, pitanja u vezi plaćanja poreza i podnošenja porezne prijave. Pomoći ćemo vam i kod rješavanja pitanja isplati li vam se podnijeti poreznu prijavu za ostvareni drugi dohodak i pod kojim uvjetima. 

Isplate neoporezivih primitaka
U svezi neoporezivih primitaka poreznim obveznicima koji isplaćuju primitke postavlja se niz pitanja u svezi s obračunom dnevnica (u tuzemstvu i inozemstvu), terenskih dodataka, loko vožnje, troškova službenog puta, zatim darova za djecu, božičnica, nagrada, potpora, otpremnina i drugih neoporezivih primitaka.
 
Da li se određeni primitak može isplatiti neoporezivo i pod kojim uvjetima, kako napraviti obračun, mora li se isplatu obaviti na žiro račun ili može u gotovini to su pitanja koja se javljaju i u svezi kojih vam možemo pomoći stručnim savjetom.
 
Isto tako fizičkim osobama možemo pomoći u poreznom tretmanu transakcija prodaje osobne imovine i nasljedstva i darova koje nisu oporezive porezom na dohodak. Za sva pitanja koja imate kontaktirajte nas. 

Iznajmljivači soba, postelja i apartmana
Iznajmljivačima soba, postelja i apartmana nudimo usluge stručnog savjetovanja u vezi s poreznim pitanjima koja mogu imati i to od pitanja u vezi toga trebaju li se prijaviti u registar poreznih obveznika, do pitanja u svezi s obračunavanjem i plaćanjem poreza na dohodak, i pitanja je li u njihovu slučaju moguće plaćanje poreza paušalno ili nije, zatim pitanje vođenja poslovnih knjiga (da li moraju voditi poslovne knjige ili ne). 
 
Uz rješavanje pitanja u vezi poreza na dohodak savjetovanjem ćemo obuhvatiti i obračun ostalih poreza iznajmljivača, primjerice obveze obračuna i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na provizije stranih agencija i pitanja drugih poreznih obračuna.  

Obveznici paušalnog poreza
Obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost te ne ostvaruju ukupni godišnji primitak iznad 149,500 kuna i nisu u sustavu PDV-a mogu porez utvrđivati paušalno. Isto je moguće i za privatnog iznajmljivača stanova, soba i postelja putnicima i turistima koji ne vodi poslovne knjige, 
 
Prednost paušalnog oporezivanja je u tome što porez utvrđuje Porezna uprava rješenjem te nema potrebe vođenja poreznih evidencija kao i u činjenici da se taj dohodak oporezuje najnižom poreznom stopom. U svezi utvrđivanja paušalnog poreza poreznim obveznicima mogu se pojaviti pitanja može li se za određenu djelatnost porez utvrđivati paušalno zatim kako ući (izaći) u sustava paušalnog oporezivanja, zatim koliko će poreza trebati platiti i kada i slična pitanja. Za sve navedeno kontaktirajte nas.    

Copyright © 2016 Pernar porezno savjetništvo j.t.d.| Sva prava pridržana
Produced by: Inovacije d.o.o.