Nazovite nas
+385 99 2858 070
Posjetite nas
II. Jazbinski odvojak 10, 10000 Zagreb
Pošaljite nam e-mail
info@pps.hr
Radno vrijeme
08.00 - 16.00h
Nazovite nas
+385 99 2858 070

Pošaljite nam e-mail
info@pps.hr
Savjetovanje - porez na dobit
Obveznici poreza na dobit
Obveznici poreza na dobit jesu pravne osobe a to mogu biti i fizičke osobe. Pravne osobe postaju obveznici registracijom, a fizičke obvezno ukoliko zadovolje propisane uvjete ili dobrovoljno po vlastitom zahtjevu. Porez na dobit se plaća na poreznu osnovicu koja je jednaka računovodstvenoj dobiti uvećanoj i umanjenoj za stavke koje propisuje Zakon o porezu na dobit.  
 
Porezno savjetovanje obveznika poreza na dobit uključuje stručnu pomoć u vezi s:
 
*  obvezom registracije obveznika poreza na dobit
*  obvezom registracije stalne poslovne jedinice u tuzemstvu
*  pitanjima u vezi izračuna porezne osnovice odnosno poreznih uvećanja i umanjenja
*  pitanjima u vezi plaćanja poreza po odbitku
*  pitanjima u vezi uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu. 
 
Obveznicima poreza na dobit nudimo savjetovanje u vezi s izračunom porezne obveze, popunjavanjem i predajom prijave poreza na dobit, ishođenjem olakšica, oslobođenja i poticaja te drugih potencijalnih poreznih ušteda, rješavanje pitanja transfenih cijena između povezanih društava u tuzemstvu i inozemstvu, statusnih promjena te svih ostalih pitanja koje se tiču obračuna poreza na dobit.    

Statusne promjene  (pripajanje, spajanje i podjela)
Naše usluge uključuju stručnu pomoć u provedbi statusnih promjena (spajanja, pripajanja i podjele) u dijelu koje se odnosi na ono što propisuju porezni propisi i to od izračuna poreznih učinaka do organizacije iste na porezno optimalan način. Poslovne kombinacije su uglavnom složene poslovne transakcije značajnih vrijednosti tako da i porezi koji iz takvih transakcija nastaju mogu biti značajni.
 
Porezni propisi dopuštaju da se poslovne kombinacije provedu bez plaćanja poreza uz određene uvjete odnosno da se takva transakcija porezno optimizira. Isto tako sama promjena vlasništva na udjelima u tvrtki može dovesti do obveze plaćanja određenih poreza, primjerice ako ste koristili olakšicu za reinvestiranje dobiti. Savjetovanje uključuje rješavanje pitanja poslovnih kombinacija u tuzemstvu ali i prekograničnih sukladno Zakonu o porezu na dobit. 

Registracija stalne poslovne jedinice
Usluga je usmjerena poreznim obveznicima poreza na dobit koji planiraju svoje poslovanje proširiti na druga tržišta kroz registraciju stalne poslovne jedinice u inozemstvu, poslovnice ili podružnice. Pomoći ćemo vam u vezi svih pitanja porezne registracije, vođenjem knjiga za porezne svrhe. 
 
Isto tako Zakon o porezu na dobit u članku 4. navodi što se smatra poslovnom jedinicom nerezidenta. Tom su odredbom određeni uvjeti pod kojima se smatra da nerezident obavlja djelatnost u Hrvatskoj slijedom čega je obvezan prijaviti stalnu poslovnu jedinicu i platiti porez na dobit. Treba li registrirati poslovnu jedinicu ovisiti će o nizu stvari: vrsti poslova, trajanju, ovlastima za sklapanje poslova, načinu obavljanja poslova, namjeni objekata itd. Tu se mogu pojaviti pitanja u svezi kojih vam možemo ponuditi savjetodavnu pomoć.      

Prijenos poreznog gubitka
Pravo na prijenos poreznog gubitka traje pet godina od godine u kojoj je porezni gubitak utvrđen. Pri smanjenju porezne osnovice zbog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja porezna se osnovica smanjuje najprije za gubitke starijeg datuma.
 
Problematika poreznog gubitka posebno je interesantna u slučaju poslovnih kombinacija (spajanja, pripajanja, podjela i sličnog) kada može doći do prestanka prava na prijenos poreznog gubitka. Pravnom slijedniku prestati će pravo na prijenos poreznog gubitka ako se statusna promjena provede a pravni prednik dva porezna razdoblja prije nije obavljao poslovnu djelatnost ili je nakon statusne promjene bitno promijenio djelatnost ili se promjenila struktura vlasništva za više od 50 %. 
 
Niz je pitanja u svezi s korištenjem poreznog gubitka te nastankom i gubitkom prava na prijenos poreznog gubitka kod realizacije statusnih promjena te u svezi kojih vam možemo pružiti savjetodavnu pomoć. Za sva pitanja nas kontaktirajte. 

Copyright © 2016 Pernar porezno savjetništvo j.t.d.| Sva prava pridržana
Produced by: Inovacije d.o.o.