Nazovite nas
+385 99 2858 070
Posjetite nas
II. Jazbinski odvojak 10, 10000 Zagreb
Pošaljite nam e-mail
info@pps.hr
Radno vrijeme
08.00 - 16.00h
Nazovite nas
+385 99 2858 070

Pošaljite nam e-mail
info@pps.hr
Kupoprodaja imovine
Kupoprodaja nekretnina
Svaka transakcija kupoprodaje nekretnina podliježe oporezivanju. Koji će točno porez trebati platiti i tko će biti porezni obveznik ovisiti će o okolnostima slučaja. Ukoliko promet nekretnina podliježe plaćanju PDV-a porez mora obračunati i platiti prodavatelj. Ukoliko se treba platiti porez na promet nekretnina taj porez plaća kupac. Poreznu osnovicu u slučaju PDV-a utvrđuje prodavatelj dok u slučaju poreza na promet nekretnina to čini Porezna uprava.   
 
Puno se pitanja može postaviti u vezi oporezivanja prodaje neke nekretnine. Na ukupnu zaradu kod prodavatelja te plaćenu cijenu kod kupca značajno utječu i porezi. Stoga je svakako preporučljivo da se takva vrsta transakcije provodi uz stručnu osobu koja će utvrditi kojim porezima podliježe prodaja nekretnine i koja će vam točno prezentirati sve porezne efekte. To je posebno bitno zbog toga jer je riječ o značajnim vrijednostima tako da svaka pogreška u izračunu može značajno utjecati na ukupan efekt. 
 
Vezano za kupoprodaju nekretnina naše usluge uključuju rješavanje svih poreznih i drugih pitanja a posebno: 
 
*  sastavljanje ugovora o kupoprodaji
* podnošenje prijave poreza nadležnoj Poreznoj upravi
* upućivanjem na ishođenje dokumentacije za oslobođenje od plaćanja poreza
*  ostala pitanja izračuna poreznog opterećenja.  

Kupoprodaja pokretnina
Promet (prodaja) pokretnina motornih vozila podliježe oporezivanju. Ovisno o tome tko je prodavatelj a tko kupac (jesu li to građani ili registrirani porezni obveznici) i ako je poduzetnik prodavatelj za koju je svrhu nabavljena pokretnina i je li kod nabave odbijen pretporez, različit je i odgovor na to koji se porez plaća. Pokretnina odnosno prodaja motornih vozila podliježe ili plaćanju PDV-a ili posebnog poreza po stopi od  5%. 
 
Ukoliko ste kupac ili prodavatelj pokretnine nudimo savjetodavne usluge u svezi s rješavanjem pitanja oporezivanja takve transakcije. To uključuje rješavanje pitanja kojem porezu podliježe promet pokretnine, kako ćete obračunati, platiti i prijaviti porez, možete li ishoditi porezno oslobođenje te ostala porezna pitanja takve vrste transakcije
 
Nabava vozila iz država članica EU
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju kupcima su se otvorile bolje mogućnosti nabava cjenovno vrlo konkuretnih vozila. Kada se postavlja pitanje koliko poreza treba platiti ukoliko se vozilo nabavlja iz države članice EU može se reći da odgovor nije nimalo jednoznačan. 
 
Visina poreza kojeg će trebati platiti ovisiti će o tome je li riječ o nabavi novog vozila ili rabljenog, zatim da li je prodavatelj i porezni obveznik (upisan u registar PDV-a), je li preprodavatelj i primjenjuje li poseban postupak oporezivanja marže, zatim tko je kupac (porezni obveznik ili građanin), za koju namjenu se vozilo stječe (za daljnju prodaju, za vlastite potrebe).
 
O svim tima elementima ovisiti će koliko ćete i kojeg poreza platiti. Bez plaćenog poreza nećete biti u mogućnosti registrirati vozilo, ako je namijenjeno za korištenje. Da biste imali točnu informaciju u svezi s nabavom vozila iz EU i poreznim obvezama kontaktirajte nas. Detaljno ćemo razmotriti vaš predmet i dati odgovore na pitanja u vezi obračuna i plaćanja poreza.  

Prodaja vozila u države članice EU
Kako su se ulaskom u EU povećale mogućnosti za nabavu vozila iz država članica EU tako su se povećale mogućnosti i za prodaju vozila u EU. Prodavati vozila u druge države članice ne mogu nužno samo poduzetnici koji se bave gospodarskom djelatnosti već to mogu učiniti i građani. Obveze u vezi s porezima u tom slučaju će ovisiti značajno je li riječ o novom ili rabljenom vozilu, tko je kupac i je li u državi stjecanja prijavio i platio porez. 
 
U vezi s prodajom vozila u drugu državu članicu EU postoji obveza prijave prijenosa Poreznoj (Carinskoj) upravi Republike Hrvatske. Ukoliko je riječ o novom vozilu prodaja će biti oslobođena PDV-a uz ispunjenje određenih uvjeta.
 
Ukoliko planirate provesti takvu vrstu transakcije ili je u tijeku te želite imati točne upute u vezi s obvezom prijavljivanja i plaćanja poreza kontaktirajte nas. 

Copyright © 2016 Pernar porezno savjetništvo j.t.d.| Sva prava pridržana
Produced by: Inovacije d.o.o.